Leiderschap

Momenteel is Tweelinck betrokken bij twee ambitieuze leiderschapstrajecten in respectievelijk de zorg en het onderwijs. De eerste draait om de uitwerking en invoering van een nieuwe visie op samenwerken (‘samen sturen’) voor het directieteam van Accare. Bij de aftrap in november 2022 was het met de deelnemers (raad van bestuur, regiodirecties en staf) nog zoeken naar een goede balans tussen beschouwen en handelen, maar vijf sessies en acht maanden later – op de teamdag ‘Door te doen, gebeurt het’ van 23 juni 2023 – constateren we dat ‘samen sturen’, naast eerder de individuele jeugdgezondheidsteams, nu ook voor het directieteam en de organisatie als geheel vruchten afwerpt. Het traject maakt deel uit van een organisatiebreed ontwikkelprogramma en wordt begeleid door Werk 3.0. Lees meer over ‘samen sturen’ bij Accare als ‘wonderlijke combinatie van collectief leiderschap aangevuurd door persoonlijke initiatieven’ op LinkedIn.

Het tweede traject is onderdeel van een programma voor studenten en organisatie van de Hanzehogeschool rond een nieuwe visie op leren (‘Hanze leerconcept’) onder begeleiding van Kessels & Smit. Na de zomer neemt Tweelinck twee leergroepen met leidinggevenden voor haar rekening. Later meer.

Een nieuw boek

Een nieuwe zwerftocht is van start gegaan. Draait het Diepenring Kompas om de grachten van Groningen en de mensen die er hun levens in vrijheid vormgeven, Tussen de Barakken toont de bewoners van de houten bouwwerken uit kamp Westerbork en woonoord Schattenberg voor wie het begrip vrijheid minder vanzelfsprekend is. Via de barakken hoop ik kleine en grote geschiedenissen – van Duitse vluchtelingen, gedeporteerde Joden, Sinti en Roma, geïnterneerde NSB-ers, Nederlandse soldaten op weg naar een koloniale oorlog, gerepatrieerde Indische Nederlanders, Molukse KNIL-soldaten en hun gezinnen, Turkse gastarbeiders, Wierdense varkens, Achterhoekse kippen en mijn eigen Haagse slagersfamilie – met elkaar te verbinden.

Door een magisch toeval is de zwerftocht recent in het boek Verhalen veranderen van Saskia Tjepkema, Martijn van Ooijen, Joeri Kabalt et al (Kessels & Smit, Boom, 2022) terecht gekomen. Het vormt de directe aanleiding voor de keuze om nu al een voorproef van Tussen de Barakken te publiceren. Er is namelijk iets veranderd. De auteurs hebben me geholpen mijn eigen zwerftocht beter te begrijpen. Met de voorproef hoop ik het toeval uit te lokken en nog meer hulp en inspiratie te krijgen. Van de lezers bijvoorbeeld… Lees verder (op www.diepenringkompas.nl/tussen-de-barakken)

Doorgaan of stilstaan?

Meestal is het prima dat de wereld doordraait. Als je collega misselijk naar huis gegaan is bijvoorbeeld. Natuurlijk bel je of stuur je een kaartje, maar ook ga je weer aan het werk. Soms is het niet ok dat de wereld doordraait, bijvoorbeeld als je merkt dat er wel heel veel collega’s zijn met wie het niet goed gaat, dan moet je daar juist bij stilstaan. Lees verder over leiderschap en integriteit (op LinkedIn).

Samen zorgen en sturen

Recente projecten voor Accare, BuurtzorgT, Certe, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen geven Tweelinck een unieke kans om mee te kijken in de zorg anno nu. Tussen behandelaren, adviseurs en bestuurders, wat valt ons op? De impact van de afgelopen Covid-epidimie op organisaties en cliënten, de krapte van de arbeidsmarkt nu en in de toekomst en de zoektocht naar nieuwe vormen van samenwerken en sturen. We zijn blij om bij te kunnen dragen aan de verbinding van mensen en thema’s voor vruchtbare perspectieven en oplossingen. Meer indrukken in de Lente Nieuwsbrief 2023.

PuBquiz

Tweelinck kent het geheim van leuke, uitdagende ontmoetingen met impact. De PuBquiz gaat over jou en je collega’s, nieuwe ervaringen en inzichten, nieuw ontdekte talenten en allergieën, meningen die gepeild en knopen die doorgehakt moeten worden en wat verder maar nodig is voor een boost in verbinding. Recent voor 50 medewerkers van de nieuwe afdeling Bestuurszaken van Provincie Groningen, met teams van Provincie Groningen (75 ICT-ers), Gezondheidscentrum Lewenborg (8 huisartsen), Drenthe College (10 MT-ers), Gemeente Den Helder (10 MT-ers) en Hanzehogeschool (70 PA- en 30 HRM-docenten). Lees verder >>>

Beter communiceren

Beter communiceren. Er gaat geen dag gaat voorbij of de wens wordt wel ergens in een zaaltje op een flip-over geschreven. Meestal laten we het erbij. Vaak vinden we dat het anderen zijn – ‘bazige’ bazen, ‘klagende’ collega’s of ‘autistische’ applicatiebeheerders – die beter moeten leren communiceren. Maar ja, hoe vertel je ze dat? De toegewijde trainees van Certe lieten het er niet bij zitten. Met de workshop Een goed gesprek van Tweelinck namen ze in juni zelf het initiatief. Niet dat ze niet kunnen communiceren maar omdat ze graag effectiever willen worden in uitdagende situaties. En die zijn er volop als je ‘net komt kijken’. Gelukkig ben je nieuwsgierig en wil je leren. Dus werden er persoonlijke cases ingebracht, op de theorie losgelaten en samen besproken. Altijd ontstond er een nieuw wenkend perspectief. Meestal door te experimenteren met je eigen perceptie en gedrag. Je zou het de ‘oude garde’ ook toewensen. Want met de komst van nieuwsgierige jonge trainees zal de communicatie in de organisatie zeker veranderen. Daar wil je de vruchten van plukken.

Verbinding en richting

Welkom aan de Diepenring. Heerlijk om buiten te zijn. Met collega’s, klanten en vrienden. Samen op ontdekkingsreis. Als eerste kennismaking of hernieuwde verbinding zoals recent met de alumni van Geneeskunde (RuG), de adviseurs van Kessels & Smit en de directeuren van AOC Terra. Of voor richting en motivatie. Een zelfsturend team van BuurtzorgT kwam om uitbreidingsplannen te bespreken, de inkopers van Sociaal Domein Fryslân zochten een nieuwe externe strategie, de communicatiemedewerkers van Gemeente Groningen voerden er hun jaargesprekken, en voor het MT van Ambulancezorg (UMCG) draaide het om leiderschap. In het najaar gaan we met 50 eerstejaars van het Alfa-college, 25 vrijwilligers van het Floreshuis en 12 trainees van VONK op zoek naar ‘wat je wil en waar je goed in bent’. Waar je ook voor komt, aan de Diepenring vind je altijd wat je zoekt. Met Paul Passchier als gids of op eigen gelegenheid met het Diepenring Kompas.

Verschillen benutten

Mensen zijn niet hetzelfde… gelukkig maar! Onze verschillen maken ons tot niet alleen tot kleurrijke individuen, ook zorgen ze ervoor dat we samen productief in beweging blijven. De workshop Perfect uit Balans zorgt voor veerkracht en verbinding in organisaties door verschillen te omarmen en benutten. Update (26-6-2023): recent voor leidinggevenden van Aventus, trainees van Certe, medewerkers en studenten van Rijksuniversiteit Groningen (University College, Centrum Informatie Technologie en Rechtsgeleerdheid) en directie en leiding van Ommelander ziekenhuis, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Accare.

Ali B en The Voice

Ali B is een leerling van Stephen Covey. In programma’s als Op volle toeren gaf hij op inspirerende wijze invulling aan de ‘7 Habits’ van de leiderschapsdenker zoals initiatief nemen, verbinding maken en synergie creëren. In trainingen en workshops, maar ook in het Diepenring Kompas gebruikte ik Ali’s voorbeeld maar al te graag. Nu is hij beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Lees de reactie Wat kan ik er aan doen? van Paul Passchier (Tweelinck).