Leiderschap

Momenteel is Tweelinck betrokken bij twee ambitieuze leiderschapstrajecten in respectievelijk de zorg en het onderwijs. De eerste draait om de uitwerking en invoering van een nieuwe visie op samenwerken (‘samen sturen’) voor het directieteam van Accare. Bij de aftrap in november 2022 was het met de deelnemers (raad van bestuur, regiodirecties en staf) nog zoeken naar een goede balans tussen beschouwen en handelen, maar vijf sessies en acht maanden later – op de teamdag ‘Door te doen, gebeurt het’ van 23 juni 2023 – constateren we dat ‘samen sturen’, naast eerder de individuele jeugdgezondheidsteams, nu ook voor het directieteam en de organisatie als geheel vruchten afwerpt. Het traject maakt deel uit van een organisatiebreed ontwikkelprogramma en wordt begeleid door Werk 3.0. Lees meer over ‘samen sturen’ bij Accare als ‘wonderlijke combinatie van collectief leiderschap aangevuurd door persoonlijke initiatieven’ op LinkedIn.

Het tweede traject is onderdeel van een programma voor studenten en organisatie van de Hanzehogeschool rond een nieuwe visie op leren (‘Hanze leerconcept’) onder begeleiding van Kessels & Smit. Na de zomer neemt Tweelinck twee leergroepen met leidinggevenden voor haar rekening. Later meer.