Visie

Mensen… een zaak… verschillende perspectieven… de verbinding… dat is Tweelinck

Tweelinck richt zich op mensen en organisaties met ambities. We adviseren en brengen impulsen. We schrijven geen dikke rapporten maar gaan aan de slag. Tweelinck organiseert workshops en events, begeleidt groepen en coacht individuen.

Tweelinck wordt ingeschakeld bij stevige uitdagingen rond prestatie en ontwikkeling. Denk aan het verbeteren van dienstverlening, het stimuleren van samenwerking en het oplossen van conflicten. We werken met alle belanghebbenden (klant en organisatie, boardroom en werkvloer, team en individuen), helpen afstanden overbruggen en verschillen benutten.

In één aspect zijn we uitgesproken; aanpak en resultaten moeten verrassen. Creatieve werkvormen worden ingezet en out-of-the-box denken is de norm. Daarbij is niet het compromis, maar de synergie het doel. Neem twee personen; de één sterk mens- de ander meer resultaatgericht. Ze kunnen elkaar bevechten of aanvullen. Het eerste gebeurt maar al te vaak. Het tweede is uw en onze uitdaging. Onze [Visie] is verwerkt in de training/workshop Perfect uit Balans. Onderzoekers en makers die de inspiratie vormen staan in de Bronnen.

Tweelinck is Paul Passchier in flexibele co-creatie met een netwerk van adviseurs, coaches, creatieven en implementatiespecialisten.