PuBtest

De [PuBtest] is een ludiek instrument om bijeenkomsten mee op te peppen. Breng mensen in contact en laat ze onderzoeken wat ze aan elkaar hebben. De A4 met 10 prikkelende vragen inclusief instructie en advies is vanaf nu vrij beschikbaar als Freelinck.

Download het PDF-bestand, druk dubbelzijdig af en verspreid onder jouw gasten. De PuBtest is een onderdeel van de Perfect uit Balans training.