Werelden verbinden met WIJ

WIJ Groningen verbindt mensen en organisaties “zodat iedere Groninger erbij hoort en mee kan doen”. Tweelinck helpt mee verbinden “door goede afstemming met partners en effectieve sturing van de organisatie”.

Ter invulling van haar missie organiseert WIJ Groningen inspiratiebijeenkomsten met partners. Tweelinck helpt ze vorm te geven. Vertegenwoordigers van bewoners-, zorg-, onderwijs-, huisvesting- en overheidsorganisaties gaan met elkaar in gesprek. De vragen zijn eenvoudig. Welke thema’s verdienen onze aandacht? Hoe loopt de samenwerking? Wat zijn verbindende principes? Welke afspraken maken we? Paul Passchier van Tweelinck gaat als voorzitter op zoek naar vruchtbare antwoorden.

Tevens werkt Tweelinck aan een prikkelende opdracht rond de besturing van WIJ Groningen. Met zo’n onderwerp heb je het natuurlijk snel over PDCA-cycli, BOB-modellen en andere methodieken. Reuze handig om orde te scheppen. Soms echter genieten we zo van alle (afkortingen en) structuur dat we dreigen te verdrinken in deze abstracte ‘systeemwereld’. Bijna vergeten we dat we iets willen betekenen voor concrete mensen en hun ‘leefwereld’. Het is van groot belang dat ook deze werelden verbonden blijven. Als geheugensteun, methodieken én inspiratie (van the Ocean Cleanup) in één plaatje.

Systeem- en leefwerelden verbinden