Werelden verbinden met WIJ Groningen

WIJ Groningen verbindt mensen en organisaties zodat iedere Groninger erbij hoort en mee kan doen. Tweelinck helpt mee.

Ter invulling van haar missie organiseert WIJ Groningen inspiratiebijeenkomsten met partners. Tweelinck helpt de editie van maart 2019 vorm te geven. Op de locatie Rivierbuurt gaan vertegenwoordigers van bewoners-, zorg-, onderwijs-, huisvesting- en overheidsorganisaties met elkaar in gesprek. De vragen zijn eenvoudig. Welke thema’s verdienen onze aandacht? Hoe loopt de samenwerking? Wat kan beter? Wie pakt wat op? Paul Passchier van Tweelinck gaat als voorzitter op zoek naar vruchtbare antwoorden.

Tevens werkt Tweelinck aan een prikkelende opdracht rond de besturing van WIJ Groningen. Met zo’n onderwerp heb je het natuurlijk snel over PDCA-cycli, BOB-modellen en andere methodieken. Reuze handig om orde te scheppen. Soms echter genieten we zo van alle (afkortingen en) structuur dat we dreigen te verdrinken in deze abstracte ‘systeemwereld’. Bijna vergeten we dat we iets willen betekenen voor concrete mensen en hun ‘leefwereld’. Het is van groot belang dat ook deze [werelden verbonden] blijven. Als geheugensteun, methodieken én inspiratie (van the Ocean Cleanup) in één plaatje.

Systeem- en leefwerelden verbinden