De effectieve supporter

Persoonlijke effectiviteit van ondersteuners

Schoonmakers, managers, communicatieprofessionals en adviseurs hebben een belangrijke overeenkomst. We zijn allemaal supporters. We ondersteunen de mensen die het ‘echte’ werk doen zoals dokters ‘aan het bed’ en docenten ‘voor de klas’. Deze rol vraagt daarom om dienende vaardigheden. Namens Kennisplatform voor communicatieprofessionals in het Voortgezet Onderwijs heeft Tweelinck twee bijeenkomsten over persoonlijke effectiviteit verzorgd. Hierin behandelen we successen (Appreciative Inquiry), uitdagingen (Intervisie) en de omgang met prikkelende leerlingen, ouders, docenten en collega’s (Perfect uit Balans). Volgens de deelnemers waren de bijeenkomsten van 27 oktober 2016 bij Het Noordik in Almelo en 8 april 2017 bij het Roeloef van Echten College in Hoogeveen een groot succes.