Ketensamenwerking met de Nachtploeg

Ervaren wat goed gaat en beter moet

Sommige maatschappelijke thema’s zijn zo complex dat we soms door de bomen het bos niet meer zien. Denk aan zorgmijders, multiprobleemgezinnen en jeugdzorg. Met veel instanties. Verschillende geldstromen. Veel specialismen. Wachtlijsten. Pilots. Het is lastig de weg te vinden. Voor professionals, maar zeker voor burgers.

De Nachtploeg was een initiatief van het maatschappelijk veld in Groningen om bestuurders, beleidsmakers, beroepskrachten en┬áburgers te verbinden rond gezamenlijke thema’s. Tussen 2011 en 2013 kon je bijvoorbeeld zomaar een officier van justitie, een politieagent, een buurtwerker, een zorgmanager, de burgemeester, een dakloze en buurtbewoners op straat met elkaar in gesprek zien gaan.

Iedere Nachtploeg werd samengesteld rond een specifiek thema als wandeling langs maatschappelijke hotspots zoals parken, pleinen, scholen, het politiebureau, een methadonpost en opvang. Met echte of nagespeelde casu├»stiek. Om te ervaren wat er in de samenwerking goed gaat en wat beter moet.

Het bleek een goed recept voor indringende gesprekken. De overall conclusie is dat iedereen kan bijdragen. Door het goede voorbeeld te geven. Door verbinding te zoeken met andere professionals en belanghebbenden. Door regie te pakken (waar nodig). Door te ondersteunen. Door te helpen. Want het gaat altijd over mensen.

De Nachtploeg werd georganiseerd door Liesbeth (RO/EZ), Ruud (OCSW), Evalien (CJG), Bert (Politie), Nathalie (Zorgen voor Morgen) en Kris (ASHG). Karin (Politie) was initiator en Tweelinck (Paul) begeleidde het proces.