De cultuur van (RuG) ICT-ers

Soms stap je in een gespreid bedje. Bij het Centrum voor Informatie Technologie van de Rijksuniversiteit Groningen was er al een cultuurteam. Een groep van 10 enthousiaste mensen, betrokken bij de nieuwe kernwaarden van de organisatie. De vraag was hoe ze verder moesten. Hoe krijgen we de andere 150 medewerkers en managers enthousiast en betrokken? Hebben we wel hetzelfde beeld bij die kernwaarden? En welk gedrag zoeken we eigenlijk?

Tweelinck werd gevraagd het cultuurteam te begeleiden in de volgende stap richting de organisatie. Al snel ontstond het idee dat een goed gesprek over onze eigen samenwerking sleutels voor de opdracht zou bevatten. Want wat betekenen die waarden voor onszelf, waar worden wij enthousiast van en hoe kunnen we onze collega’s verleiden om aan te haken?

Het resultaat waren large scale Verbindingssessies met een dwarsdoorsnede van managers en medewerkers uit verschillende geledingen. De leden van het cultuurteam namen het voortouw. Met behulp van de Synergizer werden deelnemers uitgenodigd ook een passende bijdrage aan het cultuurtraject te leveren gebaseerd op hun persoonlijke voorkeuren en talenten. Wilde je problemen analyseren, dan kon dat. Wilde je oplossingen aandragen, dan kon dat ook. Sommigen formuleerden principes, anderen richten zich op concrete vervolgacties en weer anderen vertelden wat ze persoonlijk gingen bijdragen. De bijeenkomsten werden op vrolijke wijze besloten met de Perfect uit Balans PuBquiz.

Cultuur bleek niet zo ingewikkeld. Met 6 kernwaarden, 10 collega’s die het goede voorbeeld geven en 150 mensen die het stokje overnemen.