Perfect uit Balans

[Perfect uit Balans] is een workshop voor mensen die het beste uit zichzelf en elkaar willen halen. Je raakt Perfect uit Balans als je samen in beweging bent en meer bereikt dan alleen. In de workshop onderzoeken we individuele verschillen en onderlinge synergie (1+1=3) voor persoonlijke ontwikkeling en vruchtbare samenwerking. Het doel is het beter kunnen benutten van professionele en persoonlijke tegenpolen. Daarnaast vormt het een speelse manier om diversiteit te agenderen. Ten slotte is de workshop, zeker in deze post-coronatijd, uitermate geschikt als hernieuwde kennismaking met collega’s en teams.

We zijn zo goed in samenwerken dat we er meestal niet bij stilstaan. Iemand heeft een goed idee en iemand anders krijgt het voor elkaar. De één is goed met publiek en de ander helpt de boodschap vooraf scherp te krijgen. We helpen elkaar met onze verschillen. Vaak, maar niet altijd. Als de één de ander eigenwijs vindt, of dominant, slordig of star. Of als we de ander zien als vertegenwoordiger van een groep of cultuur die we niet zo goed (willen) kennen. Sommige mensen vinden elkaar ‘zo verschillend’ dat samenwerken niet eens bij ze opkomt. En dat is jammer. Want onderzoek wijst uit dat juist tegenpolen tot uitzonderlijke resultaten komen.

De workshop Perfect uit Balans daagt je uit de potentie van jou en je tegenpolen te onderzoeken. De resultaten zijn plezier, begrip en vruchtbare relaties op het werk en daarbuiten. De workshop is breed inzetbaar. Voor grote en kleine groepen. Voor inspirerende en lastige tegenpolen. Voor mensen die elkaar niet, net of lang kennen.

De workshop draait om de theorie en praktijk van individuele verschillen zoals drijfveren, emoties, culturen, overtuigen, vaardigheden, karakters (inclusief allergieën) en stijlen van samenwerken. Standaard bestaat Perfect uit Balans uit onderstaande vier onderdelen.

  1. Verkenning – onderlinge verschillen onderzoeken (plenair)
  2. Verdieping – goed gesprek rond 1 à 2 onderwerpen (in groepen)
  3. Waarderend portret – elkaar onderzoeken (in twee- en drietallen)
    Wie is mijn collega? Wat houdt hem of haar bezig? Waar ligt de verbinding met mij en de andere collega’s?
  4. Verbinding – presenteren en verrijken van elkaars portretten (plenair)

De hoogst interactieve workshop is opgebouwd uit een breed scala aan werkvormen zoals opstellingen, enquêtes, duo- en groepsgesprekken, interviews, presentaties en wandelingen.

De workshop is naar wens uit te breiden met de modules Innovatie en creativiteit, Motivatie en veerkracht, Theoretische achtergronden en Praktische uitdagingen.

Recente toepassingen voor diverse (management) teams van Accare, Alfa-college, Carmel College Salland, Hanzehogeschool, Nijestee, Netwerk VOLentis, Nationale Politie, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Onderwijsstichting Arcade, RuG en Stadjers Hand in Hand, University College Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Voor meer informatie mail met pub@tweelinck.nl, nodig alvast iemand uit voor de ludieke Perfect uit Balans PuBtest of organiseer de Perfect uit Balans PuBquiz als opwarmer.


Noot *: hij, zij of hen; zijn, haar of hun