Verbinding in (openbare) orde

Een bijzondere opdracht met een nare aanleiding

De oudejaarsrellen van 2018 vormden een angstige periode voor veel bewoners van de wijk Paddepoel. Politie, brandweer en zelfs ME moesten er aan te pas komen. De instanties verantwoordelijk voor zorg en veiligheid waren verrast. De buurt leek rustig, risicovolle jongeren waren in beeld en de professionals deden hun werk. En toch liep het uit de hand.

Waarom waren we verrast en wat gaan we anders doen? Om deze vragen te beantwoorden, zijn we met 9 betrokken instanties om tafel gegaan. Na 30 gesprekken en 2 bijeenkomsten is de conclusie dat ‘zorg’ en ‘veiligheid’ (deels) gescheiden werelden zijn met hun eigen taal, cultuur, informatie en systemen. De belangrijkste opbrengst is de vastberadenheid van alle partijen om de onderlinge verbinding te verbeteren. Het resultaat is een lijst met 10 concrete maatregelen met impact op alle fronten; van uitvoerenden tot bestuurders, van opdrachtnemers tot opdrachtgevers, en van keten tot burgers. De implementatie is direct opgepakt.

In opdracht van Gemeente Groningen (Openbare Orde en Veiligheid) met Accare, Actiecentrum Veiligheid en Zorg, Andersom Thuisbegeleiding, JB Noord, WIJ Groningen, Lefier, Politie en Raad voor de Kinderbescherming.