Geertruida Tavenier – Veiligheid

Zorg voor de veiligheid van anderen

In haar naam zijn er in 30 jaar 30.000 kinderen veilig ter wereld gekomen. Geertruida Tavenier kwam in 1919 naar Groningen om als verpleegster in dienst van God voor het Diaconessenhuis te gaan werken. Al snel werd ze aangesteld als besturend zuster. In die functie combineerde ze zorg, bedrijfsvoering en aansturing van personeel. Ook verwierf ze panden waaronder het monumentale Villa Vredenrust aan de Diepenring. Toen het in 1949 als kraamkliniek in gebruik werd genomen nam ze afscheid en werd het Huize Tavenier gedoopt. Tevens werd ze tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau benoemd vanwege haar onverschrokken inzet voor de veiligheid van anderen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog had ze in Duitsland en Hongarije voor het Rode Kruis gewerkt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield ze in de kelders van het Diaconessenhuis radio’s en auto’s voor de bezetter verborgen, werd een Joods meisje – na blondering van het haar – als verpleegster in dienst genomen en hielp ze onderduikers vanuit haar keukens aan eten.

Na de oorlog bouwde ze het Diaconessenhuis uit tot volwaardig ziekenhuis. De ‘bouwzuster’ en ‘hardwerkende dictator’ pleitte daartoe bij het gemeente voor extra capaciteit. Het aantal bedden groeide van 20 naar 200. Om over voldoende verpleegsters te kunnen beschikken drong ze aan op een vestiging van de Academie voor Sociale Culturele en Arbeid (ASCA). In 1984 overlijdt ze in haar eigen Diaconessenhuis dat 7 jaar later fuseert met het Rooms Katholiek Ziekenhuis en we nu kennen als Martini Ziekenhuis. De ASCA zou opgaan in de Hanzehogeschool.

#ubboemmiussingel110 #diepenring #drijfveren #wandeling & boek