Intervisie

Als we al die ervaringen eens onbevangen konden aanboren…

Onbevangen kijkend heeft iedere organisatie wat ze nodig heeft… specialisten en generalisten, senioren en junioren, mannen en vrouwen, doeners en denkers… een breed palet met complementaire achtergronden en vaardigheden. Omdat complementair soms verward wordt met competitie of zelfs met (in-)competentie, lukt het in de praktijk niet altijd om onbevangen naar elkaar te zijn.

Tweelinck begeleidt intervisie gericht op het onbevangen leren van elkaars ervaringen. De insteek is eenvoudig. We komen gedurende een half jaar met een vaste frequentie samen op een verrassende locatie en brengen onderwerpen die ons prikkelen. Klassiek is natuurlijk de inbreng van een intervisievraag, zoals ‘ik weet niet hoe ik mijn afdeling kan motiveren om de achterstanden weg te werken’.

Minder voor de hand liggend is de inbreng van een intervisieantwoord. Toch heeft Tweelinck goede ervaring met het samenbrengen van mensen rond positieve groei-ervaringen (appreciative inquiry). Een voorbeeld zou zijn: ‘sinds kort weet ik wat een leidinggevende moet doen om een gedragen jaarplan te krijgen’. Net zoals de vraag is het intervisieantwoord een middel om samen te leren van elkaars ervaringen rond bedrijfsvoering en persoonlijke ontwikkeling. Tweelinck zorgt in beide gevallen voor een veilige omgeving waarin iedereen op productieve wijze aan bod komt.