Verschillen benutten

Mensen zijn niet hetzelfde… gelukkig maar! Onze verschillen maken ons tot niet alleen tot kleurrijke individuen, ook zorgen ze ervoor dat we samen productief in beweging blijven. De workshop Perfect uit Balans zorgt voor veerkracht en verbinding in organisaties door verschillen te omarmen en benutten. Update (26-6-2023): recent voor leidinggevenden van Aventus, trainees van Certe, medewerkers en studenten van Rijksuniversiteit Groningen (University College, Centrum Informatie Technologie en Rechtsgeleerdheid) en directie en leiding van Ommelander ziekenhuis, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Accare.

Ali B en The Voice

Ali B is een leerling van Stephen Covey. In programma’s als Op volle toeren gaf hij op inspirerende wijze invulling aan de ‘7 Habits’ van de leiderschapsdenker zoals initiatief nemen, verbinding maken en synergie creëren. In trainingen en workshops, maar ook in het Diepenring Kompas gebruikte ik Ali’s voorbeeld maar al te graag. Nu is hij beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Lees de reactie Wat kan ik er aan doen? van Paul Passchier (Tweelinck).

Samenwerken na corona

Tweelinck geeft nieuwe impulsen aan samenwerking. Ook in onzekere tijden. Na al het werken op afstand dreigen we steeds functioneler in de omgang te worden met suboptimale keuzes, frustraties en irritaties als gevolg. N.a.v. recente bijeenkomsten voor de MT’s van resp. het Ommelander Ziekenhuis en UMCG Ambulancezorg schreef Paul Passchier “Gelukkig zie ik ook mensen en organisaties die weer op zoek gaan naar dat ‘andere’ gesprek.” Lees de hele post over samenwerking op de LinkedIn-pagina van Tweelinck.

Pep Walk

De Pep Walk is een enerverende teamwandeling van 2 tot 4 uur (naar wens) met inspirerende verhalen, eenvoudige oefeningen en de groep om je veerkracht te vergroten. De wandeling (recent o.a. voor Rijksuniversiteit Groningen) volgt de grachten van de Diepenring. Centraal staan de boeken Wilskracht van Roy Baumeister en Diepenring Kompas van Paul Passchier. Lees verder>>>

Vruchtbare vakantie

Na een fietstocht naar de Middellandse Zee en het lezen van het boek Wilskracht van Roy Baumeister viel bij mij het kwartje door het optreden van Hans Klok in het televisieprogramma Zomergasten. De wetenschapper en de illusionist kennen het (zelfde) geheim van een goed leven en een duurzame loopbaan. Lees verder >>>

Samen ontwikkelen bij Carmel

Tweelinck werkt samen met partners. Het Eerste Huis en &Lies zijn twee nieuwe bondgenoten. Samen ondersteunen we Carmel College Salland, de derde bijzondere bondgenoot. Hier zijn ze heel vaardig en gedreven om scholieren van VMBO tot VWO een leuke, veilige en nuttige middelbare schooltijd te bezorgen. Wij ondersteunen leiding, teams en medewerkers in de ontwikkeling naar meer eigen regie en zelforganisatie rond leren en werken op school.

Geheim van teamdiversiteit

Tweelinck werkt samen met kennisinstellingen. Toegepast psycholoog Gia Geerman heeft voor Tweelinck en de Hanzehogeschool uitgezocht wat er te weten is over de ideale samenstelling van teams. Twee belangrijke conclusies zijn: 1. Op de lange termijn presteren heterogene teams beter dan homogene, en 2. De mindset van het team, de psychologische veiligheid en de houding van de leider(s) zijn doorslaggevend voor het omarmen en productief maken van de onderlinge verschillen. Lees verder>>>