Herman Brood – Overleven

Herman met de Majoor in de Stoel

Majoor Bosshardt van het Leger des Heils had hij leren kennen in het tv-programma De Stoel in 1997. In datzelfde jaar werd hem de toegang tot het City Hotel aan het Kattediep ontzegt wegens drugsgebruik. Na de sprong van het Hillton in 2001 tijdens de herdenkingsdienst kwamen zowel de Hells Angels als de majoor hem de laatste eer betuigen. Knuffeljunk Herman Brood veranderde postuum van een beklagenswaardig overlever in de ultieme verbinder.

#diepenring #drijfverenwandeling